cortile

Ceny nieruchomości

Mieszkań przybywa – jak zachowają się ceny? Liczba mieszkań przybywa, a ilość populacji w Polsce co rok ubywa. Co roku ilość studentów spada o 10%, nie sposób nie wspomnieć tutaj emigracji, która znacząco ma wpływ na spadek ilości ludności. Mniej przyszłych kupujących, więcej domów, czyli przystępniejsze ceny?Niekoniecznie.

Podwyższenie się cen mieszkań powoduje mniejsze stopy procentowe, które nie zachęcają do wpłacania pieniędzy na lokaty. Człowiek który ma gotówkę ten kupuje nieruchomości, licząc na większy zwrot na inwestycji. Kolejnym powodem, dla którego ceny lokali mogą się zmieniać to wkład własny, który w przeciągu dwóch lat ma podskoczyć aż do 20%. Natomiast strach przed nadchodzącym się podatkiem katastralnym może powodować spadek kosztu lokali.

Ceny będą zwiększać się, maleć? Ciężko powiedzieć.